Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Nezaměstnanost

V otázce nezaměstnanosti a situace na trhu práce je srovnání obtížné. Příčinou je skutečnost, že svazek se rozkládá na území třech okresů. U všech obcí mikroregionu je míra nezaměstnanosti vyčíslena podle obcí a zároveň podle oblastí jednotlivých okresů, do kterých obce spadají – těmito oblastmi jsou Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko.

S těmito oblastmi jsou obce také srovnávány.  Nelze srovnávat s celými okresy, protože údaje by měli špatnou vypovídací hodnotu, např. okres Hradec Králové a tři obce na hranici tohoto okresu.


Údaje charakterizující vývoj na trhu práce v roce 2005


Obec

Počet ekon.aktivního obyvatelstva

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Habřina

336

8,00%

8,00%

8,00%

7,10%

6,20%

7,10%

8,00%

7,10%

5,30%

4,40%

4,40%

Dubenec

113

11,60%

9,80%

9,50%

9,20%

8,00%

7,40%

8,00%

8,00%

10,10%

9,20%

10,70%

Heřmanice

189

5,29%

4,76%

4,23%

4,23%

3,17%

4,23%

4,76%

5,82%

7,41%

6,35%

4,23%

Hořenice

83

13,25%

14,46%

12,05%

12,05%

13,25%

15,66%

13,25%

13,25%

13,25%

9,64%

12,05%

Hřibojedy

108

6,50%

7,40%

7,40%

6,50%

8,30%

8,30%

9,30%

9,30%

8,30%

6,50%

6,50%

Kuks

122

13,90%

10,70%

9,80%

10,70%

9,00%

10,70%

12,30%

12,30%

13,10%

13,90%

17,20%

Lanžov

93

23,70%

22,60%

20,40%

17,20%

12,90%

16,10%

16,10%

16,10%

14,00%

17,20%

17,20%

Libotov

88

6,80%

6,80%

8,00%

8,00%

6,80%

6,80%

9,10%

9,10%

11,40%

11,40%

12,50%

Litíč

43

14,00%

16,30%

18,60%

16,30%

7,00%

9,30%

7,00%

7,00%

4,70%

4,70%

11,60%

Lužany

61

18,00%

18,00%

16,40%

19,70%

16,40%

19,70%

24,60%

24,60%

18,00%

16,40%

14,80%

Račice nad Trotinou

69

10,10%

10,10%

10,10%

11,60%

11,60%

8,70%

7,20%

5,80%

11,60%

7,20%

7,20%

Rožnov

167

7,78%

6,59%

6,59%

6,59%

7,19%

8,38%

5,39%

7,19%

8,98%

8,38%

8,98%

Velichovky

382

6,54%

6,54%

7,59%

6,81%

5,76%

6,02%

5,76%

5,76%

5,76%

5,24%

5,50%

Velký Vřešťov

93

11,80%

12,90%

12,90%

9,70%

8,60%

8,60%

10,80%

10,80%

10,80%

10,80%

17,20%

Vilantice

84

7,10%

8,30%

9,50%

9,50%

8,30%

10,70%

9,50%

9,50%

10,70%

10,70%

10,70%

Zaloňov

208

7,69%

8,65%

7,69%

5,29%

4,81%

3,37%

3,85%

4,81%

4,81%

5,77%

5,77%

Průměr za DSO

2239

10,75%

10,74%

10,55%

10,03%

8,58%

9,44%

9,68%

9,78%

9,89%

9,24%

10,41%

DVORSKO

13776

9,80%

9,60%

9,60%

8,90%

8,70%

8,90%

9,30%

9,30%

9,80%

9,60%

9,90%

JAROMĚŘSKO

9587

8,70%

8,50%

8,10%

7,30%

6,80%

7,10%

7,50%

8,40%

8,70%

8,60%

8,70%

SMIŘICKO

3873

8,10%

7,80%

7,80%

7,70%

7,50%

7,70%

8,20%

8,00%

7,30%

6,90%

7,10%

Dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti oproti hodnotám ve sledovaných oblastech v daných okresech byla zaznamenána v obcích Lužany (HK), Lanžov (TU), Kuks (TU), Litíč (TU), Hořenice (NA). Naopak nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti vykazují obce Heřmanice (NA), Velichovky (NA), Zaloňov (NA), Hřibojedy (TU), přes letní měsíce Dubenec (TU) – to je dáno především zemědělstvím. 

V následujících grafech je uveden vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých měsících roku 2005 v obcích v členění na okresy, do kterých obce spadají. Pro srovnání je uvedena míra nezaměstnanosti ve sledované oblasti okresu, jako je Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko.

Míra nezaměstnanosti v obcích okresu TRUTNOV v roce 2005
Míra nezaměstnanosti v obcích okresu NÁCHOD v roce 2005
Míra nezaměstnanosti v obcích okresu HRADEC KRÁLOVÉ v roce 2005
Vývoj nezaměstnanosti v obcích v letech 2001-2004

Obce

2001

2002

2003

2004

Dubenec

6,79%

12,04%

8,04%

12,20%

Habřina

9,73%

5,31%

9,17%

8,26%

Heřmanice

6,08%

7,18%

4,76%

4,76%

Hořenice

4,82%

7,23%

8,43%

9,64%

Hřibojedy

3,77%

7,55%

7,41%

4,63%

Kuks

10,83%

12,50%

13,11%

16,39%

Lanžov

10,53%

14,74%

20,43%

22,58%

Libotov

3,61%

10,84%

11,36%

6,82%

Litíč

16,67%

14,29%

18,60%

6,98%

Lužany

21,31%

19,67%

21,31%

19,67%

Račice nad Trotinou

8,70%

8,70%

8,96%

7,46%

Rožnov

4,32%

6,79%

8,98%

11,38%

Velichovky

6,08%

5,52%

6,54%

6,28%

Velký Vřešťov

7,22%

14,43%

13,98%

12,90%

Vilantice

7,06%

8,24%

9,52%

8,33%

Zaloňov

3,65%

4,69%

6,73%

5,77%

Vývoj míry nezaměstnanosti v obcích v letech 2001-2004

Celkově lze říci, že hodnoty míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu jsou velmi různorodé a mají obrovský výkyv v jednotlivých obcích. V některých obcích je míra nezaměstnanosti trvale pod republikovým průměrem (např. Heřmanice, Hořenice, Hřibojedy, Rožnov, Velichovky). Naopak trvale extrémní míra nezaměstnanost je v obcích Lužany (permanentně cca 20%), Lanžov (oproti 10,5% v roce 2001 došlo k 31.12.2004 k nárůstu na cca 23%), Lužany, Litíč (trvale přes 15% až v roce 2004 došlo k výraznému poklesu na   cca 7%, v roce 2005 míra nezaměstnanosti opět velmi fluktuovala a byla ovlivněna zejména sezónní zaměstnaností).

Nezaměstnanost v posledních letech narůstá i v jiných obcích. Největší nárůst byl zaznamenám právě v letech 2002 – 2003. Důvodem pro nárůst nezaměstnanosti je zejména rostoucí propouštění zaměstnanců v důsledku zvyšujících se nároků na produktivitu práce a zefektivňování výrobních procesů s cílem dosažení vyšší konkurenceschopnosti. Mezi další důvody patří kvalifikační nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Proto lze očekávat, že nezaměstnanost bude i nadále růst. 


Ekonomický potenciál území je založen zejména na zemědělství a výrobních činnostech. Důležitou roli hraje zemědělství a ZD Dubenec. Z oblasti průmyslu dominuje zejména zpracovatelský a potravinářský průmysl. Výrazný podíl mají i služby, a to díky Lázním Velichovky a.s..

Významní zaměstnavatelé na území svazku

Název firmy

Odvětví

Umístění

Přibližný počet zaměstnanců

ZD Dubenec

zemědělství

Dubenec

210

Lázně Velichovky a. s.

lázeňství

Velichovky

150

KSK BONO s.r.o. Česká Skalice

výroba krmiva pro psy a kočky

Heřmanice

190

ZD Uniagro

zemědělství

Zaloňov

55-60

Agro s.r.o.Jaroměř

zemědělství

Rožnov


Dubea Dubenec a.s.

potravinářství - výroba perníku

Dubenec

45

Vánoční ozdoby Kuks

spotřební prům.

Kuks

30

Velkoobchod PACLÍK

hospodářská technika

Dubenec

20

ZD Libotov

zemědělství

Libotov

10-12

V tabulce č. 16 je uveden přehled počtu obyvatel, které ze své obce vyjíždějí za zaměstnáním či vzděláním mimo obec.

Vyjížďka za prací 

Obec

Vyjíždějící do zaměstnání

vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obec

žáci a studenti vyjíždějící denně mimo obec

vyjíždějící do zaměstnání

v rámci obce

v rámci okresu

v rámci kraje

do jiného kraje

Dubenec

284

88

104

56

16

153

15

Habřina

96

5

56

28

2

80

39

Heřmanice

163

40

77

29

9

104

41

Hořenice

70

5

53

10

1

62

27

Hřibojedy

90

16

53

18

1

70

24

Kuks

101

36

32

24

3

52

36

Lanžov

65

4

45

7

4

48

14

Libotov

76

7

56

5

4

59

27

Litíč

26

1

6

16

3

22

15

Lužany

45

3

22

13

1

35

18

Račice nad Trotinou

57

9

43

0

3

41

21

Rožnov

152

19

74

57

1

125

51

Velichovky

327

109

149

49

13

180

82

Velký Vřešťov

78

17

30

23

6

50

27

Vilantice

68

7

27

24

1

49

20

Zaloňov

171

32

101

23

8

119

55

Celkem DSO RN

1769

398

928

382

76

1249

512

Většina obyvatel členských obcí vyjíždí za prací mimo svou obec. Celkem ve svazku vyjíždí za prací denně mimo obec 56% obyvatel. Nejvíce jich vyjíždí z obcí Rožnov (75%), Habřina (71%), Hřibojedy (65%). Naopak nejméně obyvatel vyjíždí za prací v obcích, Kuks (36%), Velichovky (33%), Dubenec (31%) a Heřmanice (25%).

Při porovnání tabulky „Vyjíždka za prací“ a tabulky „Významní zaměstnavatelé na území svazku“ zjistíme, že právě v obcích Kuks, Velichovky, Dubenec a Heřmanice se nacházejí významní zaměstnavatelé. Tito zaměstnavatelé zaměstnávají převážně obyvatele daných obcí. Při pohledu na vyjížďku za prací vidíme, že většina obyvatel vyjíždí za prací v rámci okresu.

Obec


v tom

Ekonom. aktivní obyvatelstvo celkem

zemědělství, lesnictví, rybolov

průmysl

stavebnictví

obchod, opravy motor. vozidel

doprava, pošty a telekomunikace

veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení

školství, zdravotnictví, veterin. a soc. činnost

Dubenec

336

52

91

33

27

24

12

27

Habřina

113

0

43

9

9

9

5

11

Heřmanice

189

18

83

18

21

9

8

17

Hořenice

83

7

42

4

10

3

4

2

Hřibojedy

108

31

32

8

12

1

1

7

Kuks

122

12

41

14

15

9

8

6

Lanžov

93

18

29

5

3

7

2

5

Libotov

88

14

33

6

7

6

1

7

Litíč

43

17

12

3

5

0

1

3

Lužany

61

8

12

4

5

5

3

3

Račice nad Trotinou

69

11

13

4

6

5

14

5

Rožnov

167

18

67

17

13

9

9

11

Velichovky

382

42

96

42

32

18

23

64

Velký Vřešťov

93

26

17

13

8

5

3

9

Vilantice

84

16

22

4

9

7

1

8

Zaloňov

208

48

54

22

21

12

4

14


aktualizováno: 15. 11. 2021 21:05, OI Admin

Novinky z Úřad

  • OI Admin

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

  1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách:

    Pondělí, středa:  8:00-16:00

  2. Telefonické podání724 180 859

  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

  4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu hustiranka@obecvelichovky.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Úřad
  • OI Admin

OBYVATELSTVO

V 16 členských obcích svazku žilo k 1. 1. 2005 celkem 4 602 obyvatel. Centrem celého svazku jsou obce Velichovky a Dubenec. Obě obce patří k největším v celém mikroregionu - Velichovky měli k 1. 1. 2005 740 obyvatel a Dubenec měl 699 obyvatel. Do Dubence dojíždějí děti z mnoha obcí do školy, ale i mnozí obyvatelé k lékaři. Podle počtu obyvatel lze rozčlenit členské obce do několika kategorií.
V první kategorii byla ještě k 1. 1. 2004 obec Litíč, tehdy s 81 obyvateli. Stav se ale během roku 2004 změnil a k 1. 1. 2005 zde žilo již 117 obyvatel. Během roku 2005 vzrostl počet obyvatel dokonce na 125 (stav z listopadu 2005) .Přesto zůstává tato obec z hlediska počtu obyvatel nejmenší. V kategorii s 101 až 500 obyvatel je 14 obcí, v kategorii 501 až 1 500 obyvatel jsou dvě obce. 

Úřad