Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

HISTORIE SVAZKU OBCÍ

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla obec Habřina, kde je v současnosti i sídlo svazku. Sídlo se však od ledna 2006 přesune do obce Velichovky. Název mikroregionu je odvozen od potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.

Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného sdružení obcí. Obec Zaloňov byla již při zrodu svazku členem dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. Z nově přistoupených obcí byly v DSO Jaroměřsko Hořenice, Litíč. Další nově přistoupené obce Kuks a Velký Vřešťov již před vstupem do Hustířanky byly členem Sdružení obcí Podzvičínsko. Následuje celkový výčet členských obcí DSO Mikroregion Hustířanka, kterých je nyní již celkem 16, včetně adres a osob, které byly pověřeny obcemi k zastupování ve svazku:

Seznam členských obcí DSO Mikroregion Hustířanka


Obec

Jméno zástupce

Adresa

Poznámka

1.

Dubenec

Jaroslav Vinšálek

starosta obce

Obecní úřad Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec

zakládající člen

2.

Habřina

Zdeňka Sehnoutková

starostka obce

Obecní úřad Habřina, Habřina 28, 503 03  Smiřice

zakládající člen

3.

Heřmanice

Josef Jelínek

starosta obce

Obecní úřad Heřmanice, Heřmanice 552 12

vstup schválen 26. 2. 2004

4.

Hořenice

Josef Kučera

starosta obce

Obecní úřad Hořenice, Hořenice, 551 01 Jaroměř

vstup schválen 26. 2. 2004

5.

Hřibojedy

Jaroslav Voňka

starosta obce

Obecní úřad Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 56  Hřibojedy

vstup schválen 19. 5. 2003

6.

Kuks

Jiří Beran

starosta obce


Obecní úřad Kuks, Kuks 12, 544 43 Kuks

vstup schválen Výborem 26.2. 2004

7.

Lanžov

Milan Kněžour

starosta obce

Obecní úřad  Lanžov, Lanžov 2, 541 01  Lanžov

vstup schválen Výborem 26. 6. 2003

8.

Libotov

Otto Tasler

starosta obce

Obecní úřad Libotov, Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové n. Labem

vstup schválen Výborem 26. 6. 2003

9.

Litíč

Antonie Rezková

starostka obce

Obecní úřad Litíč,

Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

vstup schválen Výborem 19. 5. 2003

10.

Lužany

Jiří Válek

starosta obce


Obecní úřad Lužany, Lužany , 503 05  Lužany

zakládající člen

11.

Račice nad Trotinou

Eva Jakoubková

starostka obce

Obecní úřad Račice n. Trotinou, Račice nad Trotinou 1, 503 06 Račice nad Trotinou

zakládající člen

12.

Rožnov

Josef Hrubý

starosta obce

Obecní úřad Rožnov, Rožnov 71, 551 01  Jaroměř

zakládající člen

13.

Velichovky

Josef  Karel

starosta obce

Obecní úřad Velichovky,

Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky

zakládající člen

14.

Velký Vřešťov

Ing. Miroslava Černá

starostka obce

Obecní úřad Velký Vřešťov, Velký Vřešťov  34, 544 54 Velký Vřešťov

vstup schválen Výborem 19. 5. 2003

15.

Vilantice

Dagmar Jarošová

starostka obce

Obecní úřad Vilantice, Vilantice 101, 544 01  Dvůr Králové n. Labem

zakládající člen

16.

Zaloňov

Ladislav Bludský

starosta obce

Obecní úřad Zaloňov, Zaloňov, 551 01 Jaroměř

zakládající člen

Zakládací smlouvu a stanovy podepsalo 8 obcí. Sídlem svazku se stala obec Habřina. V čele svazku stojí předseda svazku, kterým byl při založení svazku zvolen pan Václav Skořepa, člen zastupitelstva obce Habřina. Místopředsedy svazku byli zvoleni pan Josef Karel, starosta obce Velichovky a pan Josef Jelínek, starosta obce Heřmanice.

První rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O dva měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí, a sice Lanžov a Libotov 26. května 2003. K poslednímu rozšíření svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice a Kuks.

Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 16 členských obcí.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DSO MIKROREGION HUSTÍŘANKA

NUTS I: Česká republika

NUTS II: Severovýchod

NUTS III: Královéhradecký kraj

NUTS IV: Okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka se nachází na území Královéhradeckého kraje a rozkládá se na území třech okresů. Převážná část svazku obcí se nachází v jižní části okresu Trutnov, další část svazku spadá do jihozápadní části okresu Náchod a třetí část svazku zasahuje do okresu Hradec Králové. V okrese Trutnov leží  8 obcí, v okrese Náchod 5 obcí a v okrese Hradec Králové 3 obce.

Přirozenými spádovými centry mikroregionu jsou obce Velichovky a Dubenec. To zejména díky školám, které se v těchto obcích nacházejí. Svazek zaujímá výhodnou polohu v blízkosti měst Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem a také v relativní blízkosti města Hradec Králové, kam dojíždí za prací obyvatelé zejména jižní části Mikroregionu Hustířanka. Dostupnost Hradce Králové v budoucnu zlepší i plánovaná výstavba dálnice v úseku Hradec Králové – Jaroměř. 

Území se vyznačuje značnou členitostí a rozmanitostí. Terén je kopcovitý a ve směru z jihovýchodu na severozápad nadmořská výška stoupá. Nejníže položenou obcí je  Zaloňov, který má 248 m n. m. a nejvýše položenou obcí je obec Libotov, která má 399 m n. m.

Nejvýznamnější řekou v oblasti je řeka Labe, která protéká svazkem po severovýchodní části. Zasahuje pouze na katastr třech obcí. Další toky jsou již méně významné a patří mezi ně zejména Hustířanka (od tohoto potoka je odvozen i název mikroregionu), Trotina, Jordán, Vilantický potok, Dubenecký potok, Litičský potok, Libotovský potok (ten napájí soustavu rybníků: U Karbanů, U Křížku a rybník Naděje), Trotinka, Frantovský potok, Zátlucký potok, Běluňka a další. Na území svazku je také mnoho rybníků. Mezi větší z nich patří rybník ve Velkém Vřešťově, dále to jsou rybníky v Malých Hřibojedech, rybník mezi Velichovkami a Rožnovem – ten není určen na koupání ani rybaření, nýbrž je zdrojem paleoidu a těží se zde léčivá rašelina. 

Důležitou roli hraje i celá řada turisticky atraktivních objektů jakými jsou zámek, kostely, kapličky, barokní sochy, lázně atd. Hned několik obcí se může pyšnit starými roubenými chalupami. Nespornou výhodou je i krásné venkovské prostředí nabízející kvalitní životní prostředí, což ještě zvyšuje turistickou přitažlivost regionu.

Terén na území svazku se vyznačuje značnou členitostí. Jihovýchodní část území svazku je převážně rovinatá a směrem na severozápad terén nepravidelně stoupá. V nižších polohách je díky úrodné půdě a dobrým klimatickým podmínkám intenzivně zastoupena oblast zemědělství. Druh zemědělských půd a struktura pěstovaných plodin je závislá na nadmořské výšce. Nejčastěji jsou zastoupeny tyto plodiny: obilniny, cukrová řepa,  řepka olejná, pícniny, množitelský hrách atd.

Archeologické nálezy dokazují, že zdejší území bylo osídleno již v mladším paleolitu (tj. asi do doby 25 000 let př. n. l.). Velký význam pro osídlování zdejších lokalit měla existence zemských stezek vedoucích především do Polska. Období 17. a 18. století připomíná řada kostelů. Konec 19. století byl ve znamení především prusko-rakouské války. Bitvu připomínají pomníčky a hroby vojáků.

Porovnání s dalšími mikroregiony v okolí

DSO Mikroregion Hustířanka sousedí s několika dalšími svazky obcí, přičemž celkem 6 obcí z Mikroregionu Hustířanka je členem některého z nich.

DSO Jaroměřsko:

Hořenice, Litíč, Zaloňov

Svazek obcí Podzvičínsko:

Kuks, Velký Vřešťov


Správní členění mikroregionu

Obce Mikroregionu Hustířanka spadají do třech okresů. 8 obcí náleží do okresu Trutnov, 5 obcí do okresu Náchod a 3 obce spadají do okresu Hradec Králové. Všechny obce patřící do okresu Trutnov mají úřad s rozšířenou působností ve Dvoře Králové nad Labem. Obce z okresu Náchod spadají správně pod město Jaroměř a obce okresu Hradec Králové mají pověřený úřad s rozšířenou působností v Hradci Králové. 

V tabulce je uvedena příslušnost obcí k jednotlivým úřadům.

Územní uspořádání 

Obec

Pověřený úřad

Pověřený úřad s rozšířenou působností

Finanční úřad

Stavební úřad

Matriční úřad

Katastrální úřad

Dubenec

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Habřina

Smiřice

Hradec Králové

Hradec Králové

Smiřice

Smiřice

Hradec Králové

Heřmanice

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Náchod

Hořenice

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Náchod

Hřibojedy

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Kuks

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L.

Trutnov

Lanžov

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Libotov

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Litíč

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L.

Trutnov

Lužany

Smiřice

Hradec Králové

Hradec Králové

Smiřice

Smiřice

Hradec Králové

Račice nad Trotinou

Smiřice

Hradec Králové

Hradec Králové

Smiřice

Smiřice

Hradec Králové

Rožnov

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Náchod

Velichovky

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Náchod

Velký Vřešťov

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Vilantice

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L

Dvůr Králové n.L

Dubenec

Trutnov

Zaloňov

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Náchod

Mikroregion Hustířanka se rozkládá na území třech okresů. Největší část svazku z hlediska rozlohy spadá do okresu Trutnov. Naopak nejmenší část spadá do okresu Hradec Králové. V následujících tabulkách je uveden přehled rozlohy jednotlivých obcí a počtu obyvatel v členění podle okresů. V poslední tabulce jsou sumarizovány obě kategorie podle příslušnosti k danému  okresu. 

Okres Trutnov

Okres Trutnov

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Dubenec

1214

699

Hřibojedy

571

216

Kuks

483

235

Lanžov

793

187

Libotov

425

183

Litíč

451

117

Velký Vřešťov

850

197

Vilantice

492

181

Celkem

5 279

2015

Celkem okres Trutnov

114700

119 766

podíl v %

4,6%

1,68%

Zdroj: ČSÚ, údaje k 1. 1. 2005

Okres Náchod

Okres Náchod

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Heřmanice

693

371

Hořenice

327

168

Rožnov

541

378

Velichovky

797

740

Zaloňov

932

410

Celkem

3 290

2067

Celkem okres Náchod

85 156

112 219

podíl v %

3,86%

1,84 %

Zdroj: ČSÚ, údaje k 1. 1. 2005

Okres Hradec Králové

Okres Hradec Králové

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Habřina

610

223

Lužany

336

133

Račice nad Trotinou

689

164

Celkem

1635

520

Celkem okres Hradec Králové

87500

159 293

podíl v %

1,87%

0,32%

Zdroj: ČSÚ, údaje k 1. 1. 2005

Okres Hradec Králové

Mikroregion Hustířanka

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Okres Trutnov

5279

2015

Okres Náchod

3290

2067

Okres Hradec Králové

1635

520

Celkem

10 204

4 602

Zdroj: ČSÚ, údaje k 1. 1. 2005

Svazek se svou celkovou rozlohou 10 204 ha řadí mezi svazky středního rozsahu. Počet obyvatel členských měst a obcí činil k 1. 1. 2005 celkem 4 602 obyvatel. Průměrná hustota osídlení činí 42,4 obyv./km2. 

Do území mikroregionu zasahují i některé další svazky obcí. Je jimi Jaroměřsko a Svazek obcí Podzvičínsko. Mikroregion Hustířanka není v současné době členem žádného euroregionu, pouze členská obec Kuks je členem Euroregionu Glacensis.

aktualizováno: 11. 11. 2021 11:41, OI Admin

Novinky z Úřad

  • OI Admin

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

  1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách:

    Pondělí, středa:  8:00-16:00

  2. Telefonické podání724 180 859

  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

  4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu hustiranka@obecvelichovky.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Úřad
  • OI Admin

OBYVATELSTVO

V 16 členských obcích svazku žilo k 1. 1. 2005 celkem 4 602 obyvatel. Centrem celého svazku jsou obce Velichovky a Dubenec. Obě obce patří k největším v celém mikroregionu - Velichovky měli k 1. 1. 2005 740 obyvatel a Dubenec měl 699 obyvatel. Do Dubence dojíždějí děti z mnoha obcí do školy, ale i mnozí obyvatelé k lékaři. Podle počtu obyvatel lze rozčlenit členské obce do několika kategorií.
V první kategorii byla ještě k 1. 1. 2004 obec Litíč, tehdy s 81 obyvateli. Stav se ale během roku 2004 změnil a k 1. 1. 2005 zde žilo již 117 obyvatel. Během roku 2005 vzrostl počet obyvatel dokonce na 125 (stav z listopadu 2005) .Přesto zůstává tato obec z hlediska počtu obyvatel nejmenší. V kategorii s 101 až 500 obyvatel je 14 obcí, v kategorii 501 až 1 500 obyvatel jsou dvě obce. 

Úřad
  • OI Admin

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Nezaměstnanost

V otázce nezaměstnanosti a situace na trhu práce je srovnání obtížné. Příčinou je skutečnost, že svazek se rozkládá na území třech okresů. U všech obcí mikroregionu je míra nezaměstnanosti vyčíslena podle obcí a zároveň podle oblastí jednotlivých okresů, do kterých obce spadají – těmito oblastmi jsou Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko.

Úřad