Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Mikroregion Hustířanka 2019-2020

Číslo smlouvy a projektu: 20RRD02-0009

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Získaná dotace: 79 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2020 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

Číslo smlouvy a projektu: 19RRD02-0003

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Rozpočet projektu: 132 000,- Kč

Získaná dotace: 87 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.


Projekty Mikroregionu Hustířanka


Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: 2 881 992,50 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.  

DSO Hustířanka realizuje projekt s názvem Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.

Jedná se o projekt zaměřený na tvorbu strategických dokumentů jednotlivých členských obcí Mikroregionu Hustířanka a strategického dokumentu samotného dobrovolného svazku obcí, dále pak na zajištění vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí v jimi vykonávaných odborných oblastech a na pořízení mapového systému. Projekt zajistí všemi aktivitami profesionalizaci územně správních celků a zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány obyvatelům v celém regionu.         

Cílem projektu je posílit strategické  řízení a profesionalizovat samosprávu na území mikroregionu Hustířanka pomocí jednotného strategického plánování rozvoje obcí  a regionu, využitími jednotného mapového informačního systému a uceleným systematickým vzděláváním úředníků a volených zástupců daných obcí.

Mikroregion Hustířanka 2018

Číslo smlouvy a projektu: 18RRD02-0006

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Rozpočet projektu: 96 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.
 „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241“

Jedná se o projekt realizovaný s krajem, tj. aktivitu „Posílení procesu plánování sociálních služeb a podpora transformace systému péče o ohrožené děti na území MAS Hradecký venkov“ v rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III,

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III
reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241


http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz


Hradecký venkov, o.p.s., Mikroregion Hustířanka a Město Smiřice
realizuje aktivitu
Posílení procesu plánování sociálních služeb
a podpora transformace systému péče o ohrožené děti
na území MAS Hradecký venkov
v rámci projektu
„Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje III, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241“.


Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.
Popis aktivit:


- zajištění koordinace procesu plánování a realizace regionálního partnerství,
- tvorba Komunitního sociálního plánu pro území MAS Hradecký venkov a
rozvoj procesu komunitního plánování,
- osvětové aktivity směřující k podpoře sociálního bydlení,
- podpora procesu transformace péče o ohrožené děti,
- informační kampaň,
- osvětová činnost pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.


Datum zahájení realizace aktivity: 1. 4. 2023
Datum ukončení realizace aktivity: 30. 9. 2025


Více informací o projektu je uvedeno na stránkách:
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

Číslo smlouvy a projektu: 23RRD02-0008

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023  

Získaná dotace: 72 000,- Kč


Projekt Mikroregionu Hustířanka 2023 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

Číslo smlouvy a projektu: 23RR102 -0044

Termín realizace: 1. 5. 2023 - 31. 12. 2023  

Získaná dotace: 30 000,- Kč

Dotace účelová neinvestiční na realizaci projektu s názvem Den seniorů a mládeže 2023-aneb vezmi babičku a dědu a příjď si zahrát.

Mezigenerační programy propojují prostřednictvím společných aktivit generaci dětí, mládeže a seniorů.

aktualizováno: 15. 12. 2023 09:32, Ilona Čepelková