Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


1. Název

Mikroregion Hustířanka

2. Důvod a způsob založení

Mikroregion Hustířanka byl založen na základě ust. § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů jako společenství obcí za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mikroregion Hustířanka
Dubenec 210
544 55 Dubenec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mikroregion Hustířanka
Dubenec 210
544 55 Dubenec 

4.3 Úřední hodiny

Po předchozí telefonické domluvě

4.4 Telefoní čísla

mobilní telefon: 724 180 859

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.hustiranka.cz

4.6 Adresa podatelny

Mikroregion Hustířanka
Dubenec 210
544 55 Dubenec

4.7 Adresa e-podatelny

dsohustiranka@gmail.com


4.8 Datová schránka

Datová schránka:   b3knbcf

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Číslo účtu: 1085458399/0800

6. IČ

70951594

7. DIČ

CZ70951594

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska je k dispozicic v sekci svazek obcí - úřední deska

8.2 Rozpočet a dokumenty dle zákona 250/200 Sb.9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci svazek obcí - poskytování informací, příjem podání.

10. Příjem podání  a podnětů

Osobní podání: na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách:

Pondělí, středa:  8:00-16:00

Telefonické podání: 724 180 859

Poštou na adresu Mikroregion Hustířanka, Dubenec 210, Dubenec 544 55

Elektronicky na e-mail: hustiranka@obecvelichovky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: b3knbcf

Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • 14.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Svazek v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.


aktualizováno: 24. 1. 2024 21:47, Ilona Čepelková

Novinky z Úřad

 • OI Admin

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách:

  Pondělí, středa:  8:00-16:00

 2. Telefonické podání724 180 859

 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu hustiranka@obecvelichovky.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Úřad
 • OI Admin

OBYVATELSTVO

V 16 členských obcích svazku žilo k 1. 1. 2005 celkem 4 602 obyvatel. Centrem celého svazku jsou obce Velichovky a Dubenec. Obě obce patří k největším v celém mikroregionu - Velichovky měli k 1. 1. 2005 740 obyvatel a Dubenec měl 699 obyvatel. Do Dubence dojíždějí děti z mnoha obcí do školy, ale i mnozí obyvatelé k lékaři. Podle počtu obyvatel lze rozčlenit členské obce do několika kategorií.
V první kategorii byla ještě k 1. 1. 2004 obec Litíč, tehdy s 81 obyvateli. Stav se ale během roku 2004 změnil a k 1. 1. 2005 zde žilo již 117 obyvatel. Během roku 2005 vzrostl počet obyvatel dokonce na 125 (stav z listopadu 2005) .Přesto zůstává tato obec z hlediska počtu obyvatel nejmenší. V kategorii s 101 až 500 obyvatel je 14 obcí, v kategorii 501 až 1 500 obyvatel jsou dvě obce. 

Úřad
 • OI Admin

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Nezaměstnanost

V otázce nezaměstnanosti a situace na trhu práce je srovnání obtížné. Příčinou je skutečnost, že svazek se rozkládá na území třech okresů. U všech obcí mikroregionu je míra nezaměstnanosti vyčíslena podle obcí a zároveň podle oblastí jednotlivých okresů, do kterých obce spadají – těmito oblastmi jsou Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko.

Úřad