Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Typy na výlet

ADRŠPACH

Výletní místo, už po dvě století obdivované návštěvníky, kteří sem přijeli za romantikou. Již v roce 1790 například navštívil skály Adršpach a Teplice nad Metují básník Johann Wolfgang Goethe.
Skalní soutěsky, bizarní pískovcové útvary se jmény jako Milenci, Starosta a Starostová, Džbán nebo Homole cukru, jezírko, po kterém se můžete projet v lodičce - to je dodnes ráj turistů a horolezců.

Okruh dlouhý tři a půl kilometru můžete absolvovat i s místním průvodcem. Pro milovníky pěší turistiky jsou tu však značeny další kilometry a kilometry cest chráněnou krajinnou oblastí.
Více na www.skalyadrspach.cz

BÍLÉ POLIČANY

Bílé Poličany je obec ležící v údolí Trotinky v Bělohradské pahorkatině. První zmínky o obci se datují do r. 1271. Původně zde stály dvě tvrze s dvory. Horní renesanční tvrz, postavená po r. 1584, byla v r. 1725 přestavěna na zámek, který je dnes obklopen anglickým parkem s řadou klasicistních staveb.
Dolní tvrz, jenž stávala na místě tzv. Červeného dvora, se bohužel nedochovala. Za zmínku stojí ještě dvoupatrový špýchar u silnice.
Více na www.florian-club.cz

BRAUNŮV BETLÉM

V Novém lese mezi Kuksem a Dvorem Králové vznikalo postupně mezi lety 1723 až 1732 významné dílo středoevropského barokního sochařství.
Podle ústředního motivu se pro něj časem vžil název Betlém. Zakladatelem a mecenášem této galerie v přírodě byl hrabě František Antonín Špork a plastiky v ní vytvořil Matyáš Bernard Braun.

Z původního areálu vlivem okolností zůstalo jen torzo. Nový les 26. února 1717 koupil František Antonín hrabě Špork za 2 900 zlatých od města Dvůr Králové n.L., který sousedil s panstvím Choustníkovo Hradiště. Hned v následujících letech založil v Novém lese poustevny Pavla Pousteníka a poustevny svatého Jana.
Při stanovickém mostě byla v roce 1910 postavena kaple Nejsvětější Trojice. Spolu s poustevnou sv. Františka tvořila kaple spojovací článek mez Kuksem a Novými lesy. Poustevna sv. Antonína byla zasvěcena sv. Janu Antonínu Velikému, který žil v letech 250 až 356 n.l. asketickým životem v egyptské poušti.
Více na www.ivo-turista.webz.cz/betlem.htm 

DOBROŠOV

Dobrošovská pevnost je částí dlouhého řetězu opevnění, jež mělo na hranicích zachytit očekávaný nápor německého vojska na začátku druhé světové války.
Nikdy neplnila svůj účel, mobilizované posádky byly po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 staženy. Návštěvníkům je přístupný Dělostřelecký srub Zelený a systém podzemních chodeb a sálů pod dobrošovským opevněním.
Nedaleko pevnosti stojí Jiráskova turistická chata s rozhlednou.
Více na http://rmn.wz.cz/dobrosov/dobrosov.html

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Kdysi věnné město českých královen je dnes známé hlavně díky své zoologické zahradě, která je největší u nás a patří k nejkrásnějším zahradám v Evropě.
Její součástí je Safari park, který je přístupný pěšky a autobusy.
Ve Dvoře Králové můžeme nalézt mnoho historických, kulturních i uměleckých památek.

Nádherné okolí města s přírodními zajímavostmi si můžeme prohlédnout také z věže kostela sv. Jana Křtitele.
Více na www.mudk.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Jedno z nejstarších českých měst, metropole kraje, je urbanistickým a stavitelským skvostem. Významní čeští architekti Josef Gočár a Jan Kotěra vtiskli městu osobitý ráz, který je obdivován odborníky i běžnými návštěvníky města, a který mu v minulém století vynesl přídomek "salón republiky". Centrem historického jádra města je Velké náměstí, kde je možné si prohlédnout kostel sv. Ducha, v jeho sousedství Bílou věž - renesanční městskou zvonici, která vznikla v letech 1574 - 1589 a sloužila městu jako strážní a požární věž. 

Západní část Velkého náměstí uzavírá stará radnice pocházející z poloviny 14. století, která později prošla několika rozsáhlými přestavbami. V Hradci Králové sídlí biskupství, vysoké školy, mnoho kulturních a společenských institucí, město má i kongresové centrum.
Více na www.hradeckralove.org

HRONOV

Městečko, které proslavili jeho rodáci - spisovatelé Alois Jirásek, Egon Hostovský a malíř a spisovatel Josef Čapek.
Ve zdejším Jiráskově divadle se od roku 1931 každé léto koná nejstarší a nejprestižnější festival amatérského divadla v Čechách, Jiráskův Hronov.
Můžete si prohlédnout Jiráskův rodný domek, který je připomínkou způsobu života venkovských lidí v minulých stoletích.

V parku za domkem pramení kyselka Regnerka a Hronovka. 
Více na www.hronov.cz

JAROMĚŘ

První zmínka o něm se vztahuje k roku 1126. Najdeme zde gotický kostel sv. Mikuláše, mariánské sousoší z dílny vynikajícího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a na hřbitově nádherný náhrobek se sochou od téhož autora.
Jaroměř je rodištěm proslulého českého malíře, žijícího většinu života ve Francii, Josefa Šímy.

Navštívit můžete Městské muzeum se stálou expozicí z díla J. Šímy, sochaře O. Španiela a sochaře J. Wagnera. Muzeum je umístěno v bývalém Wenkeově obchodním domě, cenné památce moderní evropské architektury.
Více na www.jaromer-josefov.cz

KUKS

Perla barokního umění v Čechách. Nejvýstavnější lázně své doby nechal na svém panství postavit hrabě F. A. Špork v letech 1694 - 1724.
Do naší doby se dochoval Špitál Milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice - dílo architekta G. B. Alliprandiho. Bohatá sochařská výzdoba pochází především z dílny M.B. Brauna.

Navštívit můžete také nedaleký Betlém, unikátní soubor barokních plastik v přírodním prostředí. V letech 1723 - 1732 jej vytvořil M. B. Braun se svou dílnou.
Více na http://www.revitalizacekuks.cz/ 

MILETÍN

Jedno z nejstarších míst v kraji. První zmínka pochází z r. 1124, kde je zde připomínán knížecí dvorec a hrad obklopený rybníky a bažinami. Od konce 12. století zde byl klášter Německých rytířů, kteří v sousedství hradu založili osadu v půdorysu dnešního náměstí – základ pozdějšího města. Klášter i hrad byly rozbořeny za husitských válek. 

Největšího rozkvětu Miletín dosáhl na přelomu 16. a 17. století, kdy panství patřilo Jiřímu z Valdštejna a jeho synu Bartoloměji. Od nich získal Miletín znak a městská privilegia. Až do r. 1848 byl centrem miletínského panství. Několikrát vyhořel, největší katastrofu přinesl požár v červnu 1846, kdy většina města zcela shořela.

V roce 1910 mělo městečko téměř 1700 obyvatel, dnes přibližně polovinu.
Nejstaršími památkami jsou samostatně stojící věž - zvonice, jež byla původně bránou do středověkého kláštera a kostel Zvěstování Panny Marie, s historickým gotickým kněžištěm, který byl rozšířen a novogoticky upraven v letech 1899 – 1900.
V sousedství kostela se dochovaly ve skále tesané klášterní sklepy a 30 metrů hluboká studna. Nedaleko se nachází  pozdně renesanční zámek s francouzským i anglickým parkem. V současnosti je v zámku umístěno muzeum ochotnického divadla. Možné je navštívit rovněž rodný dům básníka K.J. Erbena. Na náměstí, které nese básníkovo jméno je mj. vyhlášená cukrárna a minipivovar.
Více na www.hlavati.cz/_hlavati/miletin.htm 

NÁCHOD

Správní centrum okresu a jeho největší město. Vzniklo na staré kupecké cestě z Čech do Polska. Jeho dějiny jsou svázány s několika významnými šlechtickými rody. Návštěva zámku vám nejvíce připomene Smiřické z dob renesance a italský rok Piccolomini, jehož členové nechali upravit zámek v barokním slohu. 

Unikátní je piccolominská sbírka barokních gobelínů. Podívat se můžete i do zámeckých sklepení a na věž. V jízdárně sidlí Státní galerie, v jejíž stálé expozici jsou vystavena díla mistrů ruského malířství.
Za prohlídku stojí i památky v centru města - původně gotický, barokně upravený kostel sv.Vavřince nebo secesní Městské divadlo. Náchod je rodným městem spisovatele Josefa Škvoreckého a satirika, dramatika a scénáristy Vratisl. Blažka.
Více na www.mestonachod.cz

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Jádro města je unikátní a zachovalou ukázkou renesančního stavitelství měst.
Po požáru roku 1526 postavili italští stavitelé před všechna spáleniště čtyři jednotné řady arkád a teprve za ně si měšťané své domy dostavěli.
Západní část náměstí byla obnovena do původní podoby i se štíty ve tvaru vlaštovčích ocásků. 

Zámek, původně renesanční, barokně přestavovaný, byl obnoven začátkem tohoto století význačným architektem Dušanem Jurkovičem. Můžete navštívit jak sály, tak věž Máselnici i francouzské zahrady.
Za návštěvu stojí výletní místo Peklo v půvabném pekelském údolí při řece Metuji mezi Novým Městem a Náchodem.
Více na www.novemestonm.cz

PEVNOST JOSEFOV

Město a pevnost jsou jedinečnou památkou klasicistního pevnostního stavitelství. Pevnost postavená v letech 1780 - 1785 je vrcholem a zároveň i koncem vývoje středoevropských opevňovacích systémů tehdejší doby.
Svoji funkci však nikdy neplnila. Za Prusko-rakouské války roku 1866 se jí všechna vojska vyhnula. 

Opevnění, lipové aleje na Šancích, klasicistní architektura, to vše si uchovalo atmosféru josefínské doby, pro nás už tak trochu doby cínových vojáčků. Do našich časů se dochoval i promyšlený systém podzemních chodeb, který dosahoval délky čtyřiceti pěti kilometrů. Část je přístupna návštěvníkům. 
Více na http://pevnostjosefov.wz.cz/

PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ

Vodní přehrada Tešnov - Přehrada Les Království je 5 km od Dvora Králové nad Labem se proti proudu řeky Labe nachází nejkrásnější údolní přehrada v Čechách.

Tato přehrada patří k nejhezčím vodohospodářským stavbám v naší republice a od roku 1964 je chráněna jako technická památka posazená do pohádkového světa okolních lesů. 

Důvodem k jejímu postavení byla velká voda z července 1887. Tehdy v těchto místech protékalo 330 metrů krychlových za vteřinu a to již byla voda stoletá. 
Více na http://www.wmap.cz/dpp_khk/html/html/vodni_dila/les_kralovstvi.html

RATIBOŘICKÝ ZÁMEK

Ratibořický zámek postavili na počátku 18. století Piccolominiové v barokním slohu, počátkem 19. století jej pak Kuronští přebudovali v moderní empírové sídlo.

Zámecký park nechala vybudovat vévodkyně Kateřina Zaháňská. Rozkládá se na ploše 5,6 ha, má tvar elipsy a na okrajích přechází plynule do volného porostu. 

V parku se nachází velké množství dřevin domácího i cizokrajného původu.

SLAVOŇOV (u Nového Města nad Metují)

Zdejší roubený kostelík sv. Jana Křtitele, zvonice, roubená márnice a kamenná hřbitovní zeď jsou zapsány v seznamu památek organizace UNESCO.
Kostel je skvostem lidové architektury. Pochází z roku 1553 a uvnitř je vyzdoben lidovými malbami ze 16.-18. století.
Dodnes tu ulpívá klid, vážnost, láska a úcta, kterou k tomuto místu chovali naši dávnější i nedávní předkové.
Více na www.slavonov.cz

TRUTNOV

Město Trutnov se rozkládá v malebném údolí řeky Úpy, jejíž jméno nesla i původní trhová obec, prvně zmíněná roku 1260.
Roku 1866 se v blízkém okolí města odehrála jedna z bitev prusko-rakouské války, kterou připomíná řada hrobů a pomníků, z nichž je nejvíce soustředěno na Janském vrchu.

Historické centrum Trutnova se rozkládá kolem Krakonošova náměstí.

Náměstí zdobí Krakonošova kašna, postavená r.1892, a barokní sloup Nejsvětější Trojice, pocházející z roku 1704. V jihozápadní části náměstí je v dlažbě umístěna deska připomínající bitvu u Trutnova roku 1866.
Na malém návrší na severním okraji města stával hrad, který byl později přestavěn a dnes zde sídlí Muzeum Podkrkonoší.
Více na www.trutnov.cz

VELICHOVKY

Lázně, ve kterých byla zahájena léčba roku 1898, kdy patřilo panství sestrám Bertě Bess Chrostin a Gabriele Spens Boden.
Ke vzniku lázní a jejich dobré pověsti přispěla slatina, která je ojedinělým druhem v našem státě.
Pobyt v lázních je určen pacientům s chorobami pohybového aparátu. 
Více info o obci i lázních na www.obecvelichovky.cz, www.velichovky.cz

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Královédvorská ZOO dosahuje světových úspěchů v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a řady druhů antilop.
Počtem držených zvířat je největší ZOO u nás a zároveň také největším chovatelem afrických zvířat v Evropě.
V létě nabízí "Africké safari", v němž návštěvníci projíždějí mezi volně vypuštěnými kopytníky a ptáky.
Více na www.zoodk.cz

ZVIČINA

Nejkrásnější výhled do kraje i na naše nejvyšší české hory Krkonoše je z vrcholu této hory. Zvičina dosahuje výšky 671 m.n.m a je nejvyšším kopcem 17 km dlouhého horského hřebene.
Působivější než výška absolutní, je výška relativní - o 300 metrů převyšuje Dvůr Králové a 330 metrů pod ni ležící Bílou Třemešnou.
Její vrchol je snadno dostupný značenými cestami z Bílé Třemešné, z Mezihoří, od Třebihoště, od Chroustova a Horní Brusnice.

přehlédnout více než třetinu Čech. Na obzoru lze spatřit pohraniční horstva Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory. Směrem do vnitrozemí můžeme spatřit Milešovku, Petřín v Praze, Železné hory.
Tok řeky Labe lze sledovat od pramenů až po místa, kde opouští území Čech. Zvičinu navštěvoval K.V.Rais, Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha i J. Vrchlický. Svou Zvičinu miloval i R.A. Dvorský a některé skladby především z počátku své hudební tvorby jsou věnované právě jí.
V roce 1825 byla do kostelíka umístěna Pamětní kniha, která je od roku 1911 v majetku Národního muzea v Praze. Na vrchol hory se pořádaly pravidelné Krkonošské poutě a tábory českého lidu, především v dobách rakouské perzekuce.
Hora Zvičina má podmínky pro provozování lyžařských sportů, sjezdového lyžování a běhu na lyžích. Pokud je dostatek sněhu, jsou zdejší svahy se dvěma vleky vhodné pro zdatnější i méně zdatné sjezdaře. Pro své výhodné povětrnostní podmínky je východní svah velmi vhodný k provozování paraglidingu, tj. závěstné létání.

aktualizováno: 27. 7. 2020 20:07,

Novinky z Svazku obcí a Volného času

 • začíná v - končí v
 • Fotbalové hřiště Libotov
Trénink paměti

Trénink paměti

Hradecký venkov, o.ps., Mikroregion Hustířanka a Město Smiřice vás srdečně zvou na interaktivní přednášku "Proč trénovat pamět".

Svazek obcí
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Fotbalové hřiště Libotov
Sen seniorů -vezmi babičku a dědu a přijďte si hrát

Sen seniorů -vezmi babičku a dědu a přijďte si hrát

 • Zveme všechny seniory a jejich vnoučata a malé kamarády užít si krásné odpoledne plné her, zábavy, jídla a hudby…

 • Kdy: Pátek 15.9.2023 ve 14.00 hodin
  Kde: Na fotbalovém hřišti v Libotově (dopravu zajistíme

 • Na co se můžete těšit?
  ▪ zahájení
  ▪ sportovní hry pro děti i seniory
  ▪ trénování paměti
  ▪ vystoupení dětí
  ▪ barmanská show
  ▪ vystoupení spolku sester Chalupových
  ▪ živá hudba k tanci - Petirovci
  ▪ občerstvení zajištěno
  ▪ pečené prase zdarma, párek v rohlíku, palačinky, ...
  ▪ starat se o Vás budou děti i dospělí z kroužků a organizací na územímikroregionu

 • Abychom byli schopni zajistit dostatečné množství občerstvení, je nutné se na akci předem přihlásit u starostky/starosty obce, nejpozději do 31.8.2023.
Svazek obcí
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Libotov - fotbalové hřiště
MŠ Libotov - Velikonoční stezka

MŠ Libotov - Velikonoční stezka

V sobotu 8. dubna 2023 na fotbalovém hřišti v Libotově. 

Od 14:00 hodin je pro Vás připravena stezka

Svazek obcí
Volný čas
 • Jaroslav Huňat
 • 275
MACHR A PRINCEZNA (KOPTA A VRBICKÁ)

MACHR A PRINCEZNA (KOPTA A VRBICKÁ)

Obce Sovětice a Hněvčeves si dovolují pozvat občany mikroregionu Hustířanka na zábavnou talk show a Václavem Koptou a Simonou Vrbickou.

Volný čas