obrazek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Mikroregion Hustířanka 2020-2021

 

 

 kraj.jpg

 

 

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2021 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

 

Číslo smlouvy a projektu: 21RRD02-0005

Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Získaná dotace: 92 000,- Kč

 

Mikroregion Hustířanka 2019-2020

 

 

 kraj.jpg

 

 

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2020 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

 

Číslo smlouvy a projektu: 20RRD02-0009

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Získaná dotace: 79 000,- Kč

 

 

logo_colour_CMYK.jpg

 

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

 

Číslo smlouvy a projektu: 19RRD02-0003

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Rozpočet projektu: 132 000,- Kč

Získaná dotace: 87 000,- Kč

 

Projekty Mikroregionu Hustířanka

EU_publicita.jpg

Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.  

DSO Hustířanka realizuje projekt s názvem Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.

Jedná se o projekt zaměřený na tvorbu strategických dokumentů jednotlivých členských obcí Mikroregionu Hustířanka a strategického dokumentu samotného dobrovolného svazku obcí, dále pak na zajištění vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí v jimi vykonávaných odborných oblastech a na pořízení mapového systému. Projekt zajistí všemi aktivitami profesionalizaci územně správních celků a zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány obyvatelům v celém regionu.         

Cílem projektu je posílit strategické  řízení a profesionalizovat samosprávu na území mikroregionu Hustířanka pomocí jednotného strategického plánování rozvoje obcí  a regionu, využitími jednotného mapového informačního systému a uceleným systematickým vzděláváním úředníků a volených zástupců daných obcí.

 

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: 2 881 992,50 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Mikroregion Hustířanka 2018

 

logo_colour_CMYK.jpg

 

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

 

Číslo smlouvy a projektu: 18RRD02-0006

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Rozpočet projektu: 96 000,- Kč