Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Mikroregion Hustířanka 2019-2020

Číslo smlouvy a projektu: 20RRD02-0009

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Získaná dotace: 79 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2020 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

Číslo smlouvy a projektu: 19RRD02-0003

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Rozpočet projektu: 132 000,- Kč

Získaná dotace: 87 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.


Projekty Mikroregionu Hustířanka


Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: 2 881 992,50 Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.  

DSO Hustířanka realizuje projekt s názvem Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.

Jedná se o projekt zaměřený na tvorbu strategických dokumentů jednotlivých členských obcí Mikroregionu Hustířanka a strategického dokumentu samotného dobrovolného svazku obcí, dále pak na zajištění vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí v jimi vykonávaných odborných oblastech a na pořízení mapového systému. Projekt zajistí všemi aktivitami profesionalizaci územně správních celků a zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány obyvatelům v celém regionu.         

Cílem projektu je posílit strategické  řízení a profesionalizovat samosprávu na území mikroregionu Hustířanka pomocí jednotného strategického plánování rozvoje obcí  a regionu, využitími jednotného mapového informačního systému a uceleným systematickým vzděláváním úředníků a volených zástupců daných obcí.

Mikroregion Hustířanka 2018

Číslo smlouvy a projektu: 18RRD02-0006

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Rozpočet projektu: 96 000,- Kč

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z dotačního programu Podpora svazku obcí.

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů.

Na pravidelných členských byli starostové informováni o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně řešit problematiku regionu.

aktualizováno: 22. 11. 2021 14:26, OI Admin