obrazek

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Turistika > Zajímavosti Hustířanky

Zajímavosti Hustířanky

V Mikroregionu Hustířanka se nachází celá řada turisticky atraktivních míst, což vytváří příhodné podmínky pro cestovní ruch. Terén se zvedá z rovinaté části do mírné pahorkatiny. Ze severněji položených obcí mikroregionu se nabízí krásný pohled na Krkonoše, které se nacházejí přímo na sever od mikroregionu Hustířanka.

Kuks

Turisticky nejnavštěvovanějším místem je Kuks. Kuks je obec, která je z obcí mikroregionu Hustířanka nejmladší, byla založena teprve v 18. století (1. písemná zmínka je z roku 1713). Hlavním rysem této obce je starý hospital (někdy nazýván též zámek). Hospital nechal postavit hrabě F. A. von Sporck (česky Špork) k léčení nemocných. Hospital je monumentální stavba v barokním stylu. K budově vede velké schodiště a před budovou je řada barokních soch od M. B. Brauna, které zobrazují lidské ctnosti (vlevo při pohledu na hospital) a lidské neřesti (vpravo). V okolních lesích se nachází velké množství barokních soch, které rovněž nechal vytvořit hrabě Špork. Západním směrem od Kuksu se v lese nalézá Braunův betlém. Ten spadá na katastrální území obcí Hřibojedy, Žireč a Kuks. Sochy jsou mezníkem katastrálních území. Parkoviště k Braunově betlému se nachází již na katastrálním území obce Hřibojedy a patří Památkovému ústavu Pardubic.

Kuks je obcí, kde kultura hojně kvete. Pořádá se zde spousta akcí, a to nejen na tradiční svátky jako jsou Velikonoce a Vánoce (koncerty, výstavy, trhy), ale i během celého roku. Mezi nejvýznamnější akce patří „Obsazení Kuksu“ - rekonstrukce historické události. Jde o vzpomínkovou slavnost na události z 29. 7. 1729, kdy byly Sporckovy lázně přepadeny hradeckým vojskem, byla zabavena knihovna a Sporck obviněn z hereze. Pořadatelem je Obec Kuks a je přitom využit celý areál Kuksu. Současně probíhají Svatoanenské zahradní slavnosti (koncerty, divadla, výstava, jarmark chráněných dílen a řemesel, den otevřených dveří Domova sv. Josefa). Druhou velmi významnou akcí je „Theatrum Kuks“. Jedná se o třídenní festival barokního divadla, opery a hudby, který probíhá tradičně koncem srpna. Třetí významnou událostí jsou Svatohubertské slavnosti na začátku října. Pořadatelem této akce je Řád sv. Huberta. Sv. Hubert byl patronem lovu. Na Svatohubertských slavnostech probíhá vystoupení a ukázky výcviku loveckých psů, loveckých dravců, střelba z historických loveckých zbraní, koncertní vystoupení pěveckých sborů, Hubertská jízda symbolizující někdejší parfosní hon, tradičně je i sloužena Svatohubertská mše svatá.

Velichovky

Kromě Kuksu jsou z pohledu cestovního ruchu významné i Velichovky. Zde jsou lázně určené na léčení pohybového aparátu. Léčí se tu potíže s klouby, poúrazové a předoperační stavy, stavy po operacích kostí a kloubů. Programy jsou zaměřené na léčení a rehabilitaci. V Lázních Velichovky používají k léčebným procedurám velmi vzácnou a svým složením ojedinělou hustou slatinu, která obsahuje uhličitan vápenatý a železo. Tato slatina se těží právě v blízkosti Velichovek na katastru sousední obce Rožnov.

Lanžov, Velký Vřešťov

Významné jsou i obce Lanžov a Velký Vřešťov. V létě je velmi navštěvována dominanta obce Lanžov a sice sportovně rekreační zařízení. To je tvořeno koupalištěm, chatkami, hřištěm na plážový volejbal, tanečním parketem a restaurací. Koupaliště je hojně využíváno lidmi z okolních obcí, ale i Hořic a Jaroměře. Zařízení je vhodné jak pro rodinné rekreace více rodin, tak pro individuální návštěvníky.
Dalším rekreačním zařízením v mikroregionu je kemp a rybník ve Velkém Vřešťově. Ve Velkém Vřešťově se také nacházejí zbytky tvrze. 

Heřmanice

Zajímavostí a lákadlem pro turisty zejména z Německa a Rakouska je obec Heřmanice, která je rodištěm Albrechta z Valdštejna. Nachází se zde jeho pamětní deska a náhrobní desky jeho rodičů a sourozenců, které jsou umístěny v obvodových zdech a uvnitř kostela svaté Maří Magdalény. V této obci můžeme také nalézt smírčí kříž.

Račice nad Trotinou

Při hodnocení mikroregionu nesmíme zapomenout ani na drobnější stavby jako jsou boží muka a křížky, které nalezneme v téměř každé obci a kterých si všimne každý turista či cykloturista. Boje roku 1866 připomínají pomníčky a křížky, které se nacházejí na katastrálním území obce Račice nad Trotinou.
 
Chotěborky

Lidovou architekturu nalezneme v celé řadě obcí - jedny z nejkrásnějších chalup nalezneme v místní části Chotěborky obce Vilantice. Chotěborky jsou dokonce zapsány jako chráněná vesnická památková zóna. Také střed obce Kuks je zapsán jako Národní kulturní památka.

Přírodní zajímavosti

Na území svazku se nachází i několik přírodních zajímavostí. Cenné je naleziště rašeliny na katastru obce Rožnov. V mikroregionu se nacházejí i staré vzácné stromy, např. lípy na Kuksu před Hostincem u zlatého slunce, Velichovky - jeřáb břek (150 let starý), Račice nad Trotinou (lípa). Další vzácností je výskyt pískovce na katastru obce Dubenec. V obci Vilantice se v rybníku nacházejí vzácné škeble rybniční. Ve Velkém Vřešťově je místo s velmi železitou vodou.